ASB zoekt nieuwe penningmeester

Penningmeester Agrarische Stichting Blaricum

Agrarische Stichting Blaricum

Agrarische Stichting Blaricum (ASB) houdt zich bezig met het in stand houden van het typerende agrarische karakter van het dorp Blaricum, de unieke landschappelijke structuur en prachtige natuur. De ASB zet zich in om deze unieke vorm van wonen, werken en recreëren voor Blaricum te bewaren. Iets wat in de Gooidorpen rondom Blaricum grotendeels verloren is gegaan.

In 1989 is de ASB opgericht en heeft de gemeente Blaricum een groot deel van haar agrarische bezittingen (ca. 120 ha. landbouwgrond, bos, natuurgebied en 2 boerderijen) overgedragen aan de ASB. De ASB verpacht gronden aan boeren uit het dorp en onderhoudt natuurgebieden. De ASB is een stichting en heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur van de ASB bestaat uit 4 burgerleden, 2 boeren en de Burgemeester van Blaricum. Het bestuur wordt geassisteerd door een rentmeester en is zelf actief betrokken bij de verschillende dossiers die aan de orde zijn. In juni 2024 treedt één van de burgerleden bestuurders af en ontstaat de vacature voor penningmeester.

Profiel
Voor de vacature die ontstaat zoekt de ASB een penningmeester met affiniteit met het agrarische karakter van Blaricum, bestuurlijke ervaring, goede communicatieve vaardigheden en kennis op het gebied van financiële administraties en jaarrekeningen. In het kader van diversiteit heeft het bestuur de voorkeur voor een vrouw.

Werkzaamheden
Het bestuur vergadert minimaal 6 maal per jaar. De penningmeester stuurt de administrateur aan die verantwoordelijk is voor het voeren van de administratie en de accountant die de jaarrekening opstelt. De penningmeester houdt zich bezig met de algehele financiële gang van zaken en fiatteert betalingen. Gedurende het jaar zullen de werkzaamheden gemiddeld 2 uur per week in beslag nemen. De bestuursfunctie is onbezoldigd. Onkosten die worden gemaakt in het kader van de bestuursfunctie worden vergoed.

Procedure
Heeft u interesse in deze vacature stuurt u dan uw sollicitatie en CV uiterlijk 7 april 2024 naar info@asbblaricum.nl. Nadere informatie over de ASB kunt u vinden op www.asbblaricum.nl. Voor eventueel nadere vragen over de vacature ook graag mailen naar info@asbblaricum.nl Kennismakingsgesprekken met het bestuur vinden plaats op maandagavond 8 april. De kandidaat waar de voorkeur naar uitgaat wordt op maandagavond 3 juni tijdens de bestuursvergadering geïnstalleerd.