De Agrarische Stichting Blaricum wil het unieke agrarische karakter van ons dorp behouden. Naast agrarische gronden en natuurgebied in de Kampen langs het Gooimeer vallen daar ook de bos- en natuurterreinen onder. Met name het Warandepark met haar prachtige Blaricumse Engen is, volgens zeggen, uniek in Nederland. De ASB heeft ook een boerderij die net als de landerijen wordt verpacht,Al deze terreinen vormen samen met de landerijen een waardevol cultuurlandschap. En dragen bij aan het agrarisch karakter van Blaricum.

De ASB wil de cultuurhistorische waarde van haar gebied zo authentiek mogelijk behouden mede door herstel van hakhoutbosjes en het onderhouden van cultuur- en natuurpaden.

Het bestuur wil ook een aantal projecten gaan ontwikkelen op het gebied van gezond eten, circulariteit, flora en fauna, natuur en biodiversiteit.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het behoud van het agrarisch karakter van Blaricum en het veilig stellen van de toekomst van onze stichting dan kunt hier een donatie geven.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw ondersteuning!
Bestuur ASB

U kunt zelf het bedrag kiezen.