24 september 2024.
De Dag van het Werkpaard was dit jaar een groot succes. Het had alles in zich. Mooi weer, een gezellige sfeer en een perfecte organisatie. Zoiets verdient veel bezoekers. En dat was zeker hetgeval. De ASB bewondert alle boeren, boerinnen, vrijwilligers voor al het werk wat hiervoor altijd weer wordt verzet.

De ASB was deze keer voor het eerst ook aanwezig met een stalletje. Ons doel was om meer aandacht en bekendheid voor wat de ASB doet te bewerkstelligen. Het bleek dat veel bezoekers ook veel belang hechten aan het behoud van het agrarisch karakter van Blaricum. Tevens was het
een goede gelegenheid om een donatie te doen aan onze stichting of je aan te melden als vriend.

Voor de toekomstbestendigheid van onze stichting kan de ASB wel wat steun gebruiken. Zoals voor onderhoud van het Warandepark of onze Aspergeboerderij.

Ook kwam onze ambassadeur, Anita Witzier, voor het eerst in actie om ons te helpen met het onder de aandacht brengen van de doel van de ASB. Zij draagt de ASB een warm hart toe. En zij is ook een liefhebber van de Blaricumse agrarische producten die je bij onze boeren kunt kopen.
De ASB is blij met haar!

Hier een zonnig moment in deze zomer op de akker van de ASB bij de begraafplaats in het Warandepark.

De voorzitter van de ASB, Tjeerd Wassenaar en de voorzitter van de imkers van bijenvereniging Gooi en Eemland, Hans Mohrman, tekenen een (her)nieuw(d) pachtcontract.

De imkers gaan op de akker van de ASB een insecten-voedselbos aanleggen. Het project wordt uitgevoerde met vrijwilligers en voor de kosten worden (nog) fondsen geworven. Het project start in het najaar.
De ASB is verheugd over dit initiatief en is nieuwsgierig naar het resultaat. Hopelijk werkt dit aanstekelijk want meer biodiversiteit en groen in Blaricum is wat de ASB voorstaat.

Meer info over het initiatief van de imkers via onderstaande link:

https://www.imkersgooieneemland.nl/index.php/drachtplanten/voedselbos

 

 

 

De imkers blijken bovendien heerlijke appelcider te maken.
Daarmee werd nog even geproost op het begin van een hopelijke vruchtbare samenwerking.

De ASB is uiteraard blij met dit mooie artikel over de Kampen.

En uiteraard trots op onze pachters en natuurbeheerders die hier hun bijdrage aan leveren. Op 15 juni wordt wordt het gebied weer opengesteld voor wandelaars. Aanrader!

HET MOOISTE WEIDEVOGELGEBIED VAN NOORD HOLLAND.

Deze week werd de beheersovereenkomst voor De Kampen getekend door Staatsbosbeheer(SBB) en de ASB. Het was een feestelijk bijeenkomst bij de Theetuin, tegenwoordig Brave Hendrik geheten, in Blaricum waar het beheerscontract gezamenlijk werd ondertekend. De provincie Noord Holland had deze bijeenkomst geïnitieerd nadat zij een voortvarende bijdrage leverde aan deze herverkaveling. Een transitie die voor alle betrokkenen een uitdaging was in verandering van landbouw naar natuurbeheer die vervolgens een veel intensievere samenwerking impliceerde. Daarna volgde een wandeling door het weidevogelgebied waar tekst en uitleg werd gegeven over hoe dit weidevogelgebied tot stand is gekomen, de huidige ontwikkelingen en beheer door onze pachters, natuurbeheerders en de collega’s van Staatsbosbeheer. Dit jaar waren er in april nu al meer broedsels en nesten van kieviten, grutto’s en tureluurs! De ASB heeft de natuur steeds meer in het vaandel en is blij met hoe onze pachters dit beheer, in goede samenwerking met elkaar, zich eigen hebben gemaakt. Zij beleven hier intussen ook veel plezier aan.

De ASB plaatst momenteel nieuwe hekken en info-borden in het gebied waarop te zien is welke vogelsoorten er in dit natuurgebied leven. Wandelaars kunnen na het broedseizoen, vanaf 15 juni, volop genieten van dit bijzondere natuurgebied. Volgens de Provincie Noord Holland is De Kampen intussen het mooiste weidevogelgebied van onze provincie!

De ASB wil om de ontwikkeling van de vogelstand te stimuleren de vogelstand nauwkeuriger gaan volgen. Het aanschaffen van een drone staat daarmee op het verlanglijstje. Hiermee kan het werk van onze beheerders nog beter z’n beslag krijgen.

Donaties voor dit doel, en onze andere groene projecten, worden door het bestuur zeer op prijs gesteld. Op deze website vindt u een QR-code om uw bijdrage aan ons over te maken.

 

 

Laatste nieuws van onze natuurbeheerders Stef en Tonnie

Het broedseizoen is losgebarsten!

Afgelopen zaterdagmiddag hebben we een eerste serieuze inventarisatie gedaan in het ASB veld wat betreft de aanwezige nesten van weidevogels. Hierbij kregen we de hulp van twee medewerkers van Weidevogelcollectief Eemland. Dit collectief omvat in Eemland vele boeren, landeigenaren en vrijwilligers die het de aanwezige weidevogels zoveel mogelijk naar de zin maken. Tegen financiele vergoeding wordt er op de deelnemende percelen geen drijf- of kunstmest gebruikt, later gemaaid, een eventuele plasdras situatie aangelegd, soms een vossenraster geplaatst en kruidenrijk graszaad gebruikt. De percelen mogen vanaf 1 april tot 15 juni niet worden betreden.

De medewerkers uit Eemland hadden een drone met gemonteerde camera meegenomen, waarmee we het gehele ASB veld konden afzoeken naar aanwezige nesten. We hadden zelf al een inschatting gemaakt met de verrekijker en die bleek redelijk te kloppen, maar de drone vond toch nog een nest dat wij gemist hadden. We kwamen met de drone tot totaal 10 kievitsnesten met in 36 kievitseieren. Later in de middag vond Tonnie nog twee kievitsnesten, waarin 7 eieren plus een gruttonest met 4 eieren. In totaal dus 43 kievitseieren en 4 eieren van de grutto. Veruit de meeste nesten bevinden zich rondom een plasdras situatie. U begrijpt dat we zeer in ons nopjes zijn met dit voorlopige resultaat. Alle nieuwe plasdrassen(3) zijn in de afgelopen jaren dus niet voor niets aangelegd. Hierdoor gaan de vogels meer verspreid nestelen en zijn ze minder kwetsbaar. Erg heuglijk voor ons is dat we nu ook het eerste volle gruttonest hebben gevonden en er nog een ander paartje grutto’s huist, die hopelijk nog aan de gang gaan.
Het ziet er dit jaar voorlopig dus erg goed uit. We houden u wat dit betreft uiteraard graag op de hoogte.

Nieuws uit De Kampen

De Agrarische Stichting Blaricum(ASB) heeft onlangs een aantal nieuwe hekken geplaatst op De Kampen. Een stap verder in het verfraaien van dit nieuwe gebied met weidevogelgrasland. Ook is er een slagboom geplaatst voor het broedgebied aan het Gooimeer. Onze natuurbeheerders Stef van den Bergh en Tonnie Loman houden daar een oogje in ‘t zeil voor de ASB. De plasdrassen die er ontwikkeld zijn met behulp van kleine zonnepanelen zorgen ervoor dat meer vogels zich in het gebied gaan nestelen. De Kampen wordt zo een waar broedgebied voor vogels. Dit is ook precies de bedoeling. Tonnie en Stef willen op den duur graag rondleidingen organiseren om meer te vertellen over alle ontwikkelingen van de natuur in De Kampen. Geïnteresseerden kunnen zich hier alvast voor aanmelden via info@asbblaricum.nl

 Maar het broedgebied is nu tot 15 juni afgesloten om de vogels niet te verstoren. Volgens Tonnie en Stef broeden er dit jaar nu al meer vogels dan het vorig jaar. Zij hopen binnenkort met behulp van drone in kaart te brengen om hoeveel vogels het intussen gaat.

Barbara de Reijke eerste vergadering met het ASB 

Onze nieuwe burgemeester Barbara de Reijke heeft haar eerste vergadering met het ASB bestuur al achter de rug. Het was zoals altijd een levendige vergadering en zo gaat het inwerken snel. Zij gaat vervolgens alle pachters van de ASB, de aangeslotenen, bezoeken om kennis te maken en hun bedrijven te bezichtigen.

Nieuw logo

De ASB heeft een nieuw logo.
Het logo werd feestelijk onthuld tijdens de jaarlijkse vergadering van het bestuur met de aangeslotenen, de pachters van de ASB, op 28 november j.l.
In de vergadering werd door het bestuur verslag gedaan over het afgelopen jaar en werd er van gedachten gewisseld met de pachters over de toekomst van de ASB.
Stef van de Bergh, natuurbeheerder van de Kampen, vertelde dat het extensief boeren op de Kampen prima samen kan gaan met het beschermen van weidevogels. Dit is goed nieuws voor de natuur en onze pachters.

Nieuwe ambassadeur, Anita Witzier

Het bestuur van de ASB is blij met haar nieuwe ambassadeur, Anita Witzier.
Zij woont in Blaricum en wil ons gaan helpen om de ASB meer bekendheid te geven.
Lees hier haar eerste bericht!

Of ik ‘Ambassadeur van de ASB wilde worden?’
Eh…….?
Tot mijn schaamte kwam daar heel wat uitleg aan te pas. En dat is meteen één van de redenen waarom ik ‘Ja!’ heb gezegd. Íedere Blaricummer moet weten wat de ASB ís, dóet en wat het beláng daarvan is. Voor ons allemaal. We wonen tenslotte niet voor niets zo graag in dit prachtige, authentieke en mede daarom zo geliefde dorp.
Die uitstraling is mede te danken aan het jarenlange werk van de ASB, waarbij de blik ook is gericht op de toekomst. Daaraan wil ik heel graag, op mijn manier, een bijdrage leveren.
Tot snel! Anita Witzier.